AD
首页 > 旅游 > 正文

国学书库《春秋左共振设计传》(二十二)

[2019-04-15 20:27:57] 来源:http://www.xfgwh.com/ 编辑:小编 点击量:
评论 点击收藏
导读:国学书库《春秋左共振设计传》(二十二)伯州犁问囚襄公二十六年——一上下其手最可恨楚子、秦人侵吴,及雩娄1,闻吴有备而还。遂侵郑。共振设计五月,至于城麇2。郑皇蜱之,出,与楚师战,败。穿封戌囚皇颉,公子围与之争之3,正于伯州犁。伯州犁曰:“请问于囚。”乃立囚。伯州犁曰:“所争,君子也,其何不知?”上其手4,曰

国学书库《春秋左共振设计传》(二十二)

伯州犁问囚襄公二十六年
——一上下其手最可恨


  楚子、秦人侵吴,及雩娄1,闻吴有备而还。遂侵郑。共振设计五月, 至于城麇2。郑皇蜱之,出,与楚师战,败。穿封戌囚皇颉,公 子围与之争之3,正于伯州犁。伯州犁曰:“请问于囚。”乃立囚。 伯州犁曰:“所争,君子也,其何不知?”上其手4,曰:“夫子为 王子围,寡君之贵介弟也5。”下其手6,曰:“此子为穿封戌,方 城外之县尹也。谁获子?”囚曰:“助遇丁。弱焉7。”戌怒,抽 戈逐王子围,弗及。楚师以皇蜷。
  

  
注释

   ①楚子:楚康王,名昭,共王之子。雩yu娄:越国地名,在今河南 商城东。2城麇jun:郑国地名。3皇颉:郑国大夫。穿封戌:人 名楚国方城外的县尹、公子围:楚共王之子,康王之弟。4上其手:高 举他的手,指向公子围。5贵介:贵宠,尊贵。6下其手:下垂他 的手,指向穿封戌。7弱:战败。

译文

   楚康王和秦国人侵袭吴国,到了雩娄,听说吴国有了防备就 退了回去。于是又去侵袭郑国。五月,到了城麇。郑国的皇颉 守在城麇,出城与楚军交战,吃了败仗。穿封戌俘虏了皇颉,公 子围同穿封戌争夺起来,于是。请伯州犁评判是非。伯州犁说:“让 我问问这个俘虏吧。”于是就叫俘虏站著。伯州犁问道:‘我们争 夺的,是您这位君子,难道还有什么不明白的?”伯州犁高举著手 说“这一位是王于围,是我铭君尊贵的弟弟、”伯州犁又下垂 著手说;“这个是穿封戌,是方城外的县官。是谁俘虏了您?”俘 虏说;“我遇上王子,打败了。”穿封戌听后大怒,抽子围,没有追上。楚国军队把皇颉带了回去。

读解

其手”这个成语便出自这个故事,意思是说玩弄手法, 串通共振设计作弊。
   在为利益发生纷争的诚,当事人的心理、仲裁者的心理,都 是十分微妙的,各人心里都在打著各自的算盘,在算计著对手。当事人发生争执不必说了,而仲裁者则是个关键因素。仲裁者是否 能公正客观,是否为自己的私利打算,直接影响到纷争的结果。
   仲裁者公开表明态度,站到争执的某一方,这时他的角色发 生了变化,变成了争执的参与者。最叫人气不打一处来的是,仲 裁者表面上装出公允,显得没有参与,实上却暗中为自己谋共振设计 让处,又不给他人留下任何作弊的把柄。想要指控他偏袒,但 拿不出任何证据,他甚至还可以对你假惺惺地表示理解和同情。
   要知道什么叫阴险,伯州犁的做法就是示范。这种人如同隐 藏在阴暗角落的敌人,危害性比公开拿站出来的敌人要大得多, 更让人痛恨。因此,锋芒所向,不应仅仅指向贪婪者,更应指向 阴险的作弊者。

查看更多:设计 共振 仲裁 这个

为您推荐